Нормативна уредба

Препратка към информация за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания:

Правна рамка