За нас

Ние от фирма “НИДАРА”ООД реализираме успещно дейности по доставка, монтаж, инсталации и подръжка на асансьорни уредби, платформи, както и извършваме стройтелно монтажни дейности на територията на Р. България.

“НИДАРА” ООД работи с редица световно известни заводи-производители на съоръжения за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, като сред тях са: Thyssen Krupp Access, Faboc Due, Lehner, SamaUlna – Monacо, IREDA и др.

Наши клиенти са строителни фирми, държавни предприятия, институции, училища, домове за хора в неравностойно положение и др.

Познавайки нормативната уредба, процеса по подготовка за изпълнение и всичко съпътстващо изпълнението на различни проекти, както и целия пазар на съоражения за осигуряване на достъпна среда, ние с увереност можем да кажем, че имаме решение за всяка ситуация.

Всичките сътрудници в екипът ни са висококвалифицирани и са преминали специални курсове на обучение в заводите производители.